Applikationer och tjänster

Våra applikationer och tjänster har integritet, åtkomstkontroll och spårbarhet inbyggda från start. Detta gör det möjligt att digitalisera alla typer av processer, även de med krav från olika lagar och regelverk som annars hade varit svåra att hantera. 

Vi på Meaplus strävar efter att kunna skapa ett tryggt och säkert digitalt samhälle där regelverk och krav uppfylls samtidigt som vi kan bidra till sänkta kostnader för företag och myndigheter och där användarna får bättre service och ökad tillit till den som levererar tjänsten. 

Meaplus Login

Skapa ett enklare och säkrare sätt att logga in till en applikation eller tjänst med Meaplus Login. Ersätt användarnamn och lösenord genom att istället logga in med ett fingeravtryck eller kod direkt via mobilen istället.

Meaplus Meddelanden

Slipp traditionell posthantering och dyra kostnader för fax. Med Meaplus Meddelanden kan ni skapa säker digital informationsöverföring direkt till identifierade privatpersoner eller ett annat företags brevlåda.

Hur kan ni dra nytta av våra applikationer?

Säker inloggning med tvåfaktorsautentisering för:

  Privatpersoner
  Identifierade privatpersoner
  Identifierade privatpersoner som representerar ett företag i en roll
  Regelstyrd inloggning enligt egen kravställning

Säker digital informationsöverföring mellan:

  Företagsbrevlåda och identifierad privatperson
  Anställd i en roll och identifierad privatperson
  Anställda i roller inom samma organisation
  Anställda i roller inom olika organisationer
  Olika företag och privatpersoner över landsgränser
  Ovan användartyper inklusive elektronisk underskrift av information

Digitala processer med spårbarhet:

  För interna användare och roller
  För externa användare och roller
  I kombination med interna och externa användare/roller/nationaliteter
  Med elektronisk underskrift av filer/dokument med användare enligt ovan

Meaplus

Företagskonto

Företagskonto Bas

Gratis

Innehåll

 • Meaplus Login*

*Gäller ej identifierade privatpersoner

Företagskonto Plus

Pris från 695 SEK/mån

Innehåll

 • Meaplus Login 
 • Meaplus Meddelanden
 • Licensnyckel för 1 applikation
 • Validering av företaget
 • Tillgång till Meaplus REST API

Företagskonto Enterprise

Pris från 995 SEK/mån

Innehåll

 • Meaplus Login
 • Meaplus Meddelanden
 • Licensnyckel för 3 applikationer
 • Validering av företaget
 • Tillgång till Meaplus REST API
 • Rollhantering för anställda
 • Eget företagsarkiv

Säker inloggning med tvåfaktorsautentisering för:

Privatpersoner (ej identifierade)

Identifierade privatpersoner

Identifierade användare i en roll inom en organisation

Regelstyrd inloggning enligt egen kravställning

Säker digital informationsöverföring mellan:

Företagsbrevlåda och identifierad privatperson

Anställd i en roll och identifierad privatperson

Anställda i roller inom samma organisation

Anställda i roller inom olika organisationer

Elektronisk underskrift av dokument för:

Identifierade privatpersoner

Elektronisk underskrift kan ske via Meaplus Meddelanden

Anställda i olika roller

Digitala processer med spårbarhet:

För externa validerade privatpersoner

För interna användare och roller

För externa användare och roller

För interna användare och roller i kombination med interna och externa användare/roller

© Meaplus AB 2019, All rights reserved.

Scroll Up