Meaplus för

Företag och organisationer

Digitaliseringen är en av vår tids stora möjligheter. Den bidrar till en snabb utveckling av vårt samhälle samtidigt som den skapar effektivisering, sänkta kostnader och nya tjänster. Men digitaliseringen skapar också stora utmaningar, speciellt för företag och myndigheter som får allt mer regelverk och krav att förhålla sig till. 

Detta skapar två sidor. En där vi har användarna, anställda och kunder som förväntar sig att de digitala tjänsterna skall vara enkla att använda. På andra sidan står lagar och regelverk som kräver att tjänsterna uppfyller de legala kraven.

Meaplus bildades för att hantera denna problemställning. Vi skapar applikationer och tjänster som kombinerar enkelhet med funktioner som uppfyller regelverken. Våra tjänster bygger på en decentraliserad infrastruktur som skyddar användarens integritet, ger åtkomst till information och skapar spårbarhet för alla deltagare.

Välkommen att ta del av våra tjänster!

Kontakta oss för mer information

Oavsett om ni letar efter lösningar som skall hjälpa er att digitalisera olika processer inom er verksamhet, sänka era kostnader för hantering av brev och fax eller om ni vill ni kunna erbjuda ett säkrare och enklare alternativ till användarnamn och lösenord, så har ni kommit rätt! 

Vill ni veta mer om Meaplus företagstjänster, integration med våra API:er eller står ni inför digitala utmaningar som ni behöver hjälp med? Kontakta oss här.

Våra tjänster skapar nya möjligheter

Säker inloggning med Meaplus ID

Varför inte ersätta användarnamn och lösenord och istället skapa ett säkrare och enklare sätt att logga in med hjälp av sin digitala identitet och mobiltelefon. Låt era användare slippa krångliga lösenord och istället logga in enkelt via sitt fingeravtryck eller personlig kod på samma sätt som de öppnar sin mobiltelefon. Identiteten är kopplad till en roll och tjänsten är anpassningsbar och kan hantera allt från privatpersoner till identifierade användare i en specifik roll med rätt behörighet inom en organisation. 

Säker digital informationsöverföring

Säker digital kommunikation! Med Meaplus Meddelanden kan ni på ett enkelt sätt ersätta traditionella brev och fax med en säker digital informationsöverföring mellan identifierade användare. Tjänsten skapar meddelanden som krypteras lokalt samtidigt som varje transaktion tidstämplas vid öppning, nedladdning och signering. Kvittot blir distribuerat till varje deltagare i transaktionen och till det arkiv som finns kopplat till rollen.

Digitala processer med spårbarhet

Varför inte påbörja resan mot en digital verksamhet där anställda kan representera företaget digitalt i sin roll och interagera med andra företag som är kopplade till den decentraliserade infrastrukturen Lequinox? Skicka information, digitalisera processer med full spårbarhet och interagera med andra företag och användare internationellt. Med Meaplus Enterprise öppnas dörren till en ny digital värld där ni själva har kontroll över företagets och era anställdas digitala historik.

Addera funktionalitet till en egen applikation

Har ni stött på utmaningar med en applikation som inte uppfyller de krav som verksamheten kräver? Lugn, med integrering av ett fåtal REST API kan ni addera funktionalitet till en befintlig applikation. På detta sätt kan även äldre applikationer erhålla funktionalitet som elektronisk signering med roller, kryptering, accesskontroll och automatisk spårbarhet mm. Tag kontakt med oss om ni vill veta mer hur vi kan hjälpa er vidare!  

Integrera Meaplus Meddelanden till en egen applikation

Med integrering av våra REST API kan ni exempelvis koppla Meaplus Meddelanden till en befintlig applikation. Skicka ut era lönespecifikationer, avtal, attester mm från er egen applikation direkt till en anställd eller annan identifierad privatperson med full spårbarhet. All information är krypterad från avsändaren hela vägen till mottagaren och utan åtkomst från vare sig Meaplus eller annan 3e part.

Ta del av våra tjänster med ett

För att kunna använda Meaplus applikationer tjänster som företag, krävs ett Meaplus Företagskonto vilket finns i tre olika nivåer: Bas, Plus och Enterprise.

Vad som skiljer våra företagskonton åt är att de ger dig tillgång till olika tjänster i vårt utbud. Vilken nivå som passar er bäst beror på vilka utmaningar ni står inför samt vilken typ av digital verksamhet ni vill skapa.

Företagskonto Bas

Ett kostnadsfritt konto som ger er tillgång till vår loginapplikation, Meaplus Login. Med denna applikation integrerad till er hemsida eller er applikation kan användare enkelt logga in via sitt Meaplus ID i sin telefon. Tjänsten är helt kostnadsfri både för er som företag och era användare.

Företagskonto Bas

Gratis

 • Meaplus Login (för ej identifierade privatpersoner)

Företagskonto Plus

Med ett Företagskonto Plus öppnas nya tjänster och funktioner upp i Meaplus utbud. Exempelvis kan ni koppla roller till anställda och deras Meaplus ID samtidigt som ni kan kräva att de användare som loggar in via Meaplus Login, är identifierade. Med Meaplus Meddelanden kan ni sedan enkelt skicka sekretesskänslig information direkt till en identifierad privatperson eller en annan företagsbrevlåda.

Företagskonto Plus

Pris från 695 SEK/mån

 • Meaplus Login 
 • Meaplus Meddelanden
 • Licensnyckel för 1 applikation
 • Validering av företaget
 • Tillgång till Meaplus REST API

Företagskonto Enterprise

Med Företagskonto Enterprise kan ni som företag skapa en helt digital verksamhet där anställda kan agera i olika roller, signera dokument elektroniskt samtidigt som ni kan ställa krav på hur tekniken skall anpassas efter just era regelverk. Med ett Enterprisekonto öppnas en värld där ni kan digitalisera processer med både interna och externa användare samtidigt som ni får tillgång till spårbarhet i ert eget arkiv. Tekniken, som integreras via ett REST-API kan hantera både befintliga och nya applikationer där funktioner som tidigare saknats, adderas.

Företagskonto Enterprise

Pris från 995 SEK/mån

 • Meaplus Login
 • Meaplus Meddelanden
 • Licensnyckel för 3 applikationer
 • Validering av företaget
 • Tillgång till Meaplus REST API
 • Rollhantering för anställda
 • Eget företagsarkiv

fungerar både privat och i tjänsten

Med Meaplus ID kan en privatperson skapa sin egen digitala identitet. Tack vara att Meaplus ID kan hantera olika roller, fungerar den lika bra privat som i tjänsten.

Företag som har ett Meaplus Företagskonto Enterprise, kan låta anställda agera i den roll med den behörighet som rollen tillåter. Tekniken kan även integreras till befintliga katalogsystem så som AD eller liknande.

Alla digitala händelser som är kopplade till den anställdes roll skapar spårbarhet i företagets eget arkiv för påvisad regelefterlevnad. Spårbarheten visar vem som gjort vad, i vilken roll, med vem och vid vilken tidpunkt. Kvittot kan om så krävs, även innehålla ev. underskrivna dokument och bifogade filer mm

© Meaplus AB 2019, All rights reserved.

Scroll Up