Med ett företagskonto öppnas en värld med integritet, åtkomstkontroll och spårbarhet

För att kunna nyttja Meaplus tjänster som företag krävs ett Meaplus Företagskonto som finns i tre olika nivåer. Bas, Plus och Enterprise. Vad som skiljer dessa åt är att de ger dig tillgång till olika tjänster i vårt utbud. Vilken nivå som passar er bäst, beror också på vad ni vill åstadkomma utifrån er digitala verksamhet.

Företagskonto Bas

Med Bas får ni helt kostnadsfritt tillgång till Meaplus Login som fungerar för användare som ej är identifierade. Så istället för att använda vanligt användarnamn och lösenord till en applikation, kan era användare enkelt logga in via sitt Meaplus ID och t.ex. ett fingeravtryck på sin telefon. Detta skapar både ett enklare och säkrare sätt att logga in. 

För vem passar tjänsten?

 • För er som vill erbjuda ett enklare och säkrare alternativ till användarnamn och lösenord.

Företagskonto Plus

Till skillnad från bastjänsten kan företag med Företagskonto Plus ställa krav på att användare som nyttjar Meaplus Login måste vara identifierade med namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Med vårt pluskonto kommer också möjligheten att nyttja Meaplus Meddelanden. Detta är en tjänst där ni kan adressera identifierade privatpersoner och andra företagsbrevlådor där ni kan skicka sekretesskänslig information digitalt direkt till en användares inbox. Detta skapar i sin tur förutsättningar att kunna digitalisera olika processer inom er verksamhet där ni kan både sänka era kostnader och erbjuda bättre service till era användare.

För vem passar tjänsten?

 • För er som vill ha högre tillit till de användare som kommer in i er applikation eller tjänst.
 • För er som vill ersätta specifika processer inom verksamheten där Meaplus Login och Meddelanden löser olika problemställningar.
 • För er som vill ersätta fax/brev och istället skapa en säker och mer kostnadseffektiv digital kommunikation med identifierade privatpersoner och andra företag.

Företagskonto Enterprise

Strävar ni efter att skapa en verksamhet med digitala processer, samtidigt som ni vill kunna säkerställa att olika interna och externa regelverk uppfylls? Eller vill ni bara kunna skicka känslig information digitalt mellan olika interna eller externa användare samtidigt som de agerar i sin roll inom respektive organisation? Oavsett vad era ambitioner är, kan ni med Företagskonto Enterprise börja med att digitalisera en enskild process och växa allteftersom ni känner er trygga att ta nästa steg i er digitala utveckling. Med ett Enterprisekonto får ni tillgång till en policybaserad och decentraliserad teknik som ni kan koppla till både befintliga och nya applikationer. Meaplus ID knyter sedan ihop den privata användaren med företagsrollen samtidigt som immateriella tillgångar hanteras enligt era krav och regelverk. Givetvis kan vi anpassa tjänsten efter era behov för att möta krav som kommer från regelverk, tillgänglighet och prestanda. För mer information eller en offert, ta kontakt med oss så kan vi se hur vi kan hjälpa just er?

För vem passar tjänsten?

 • För er som strävar efter att skapa en digital verksamhet som uppfyller både legala krav och regelverk.
 • För er som vill kunna interagera digitalt mellan olika länder, företag och verksamheter med full sekretess och spårbarhet.
 • För er som vill digitalisera olika processer inom er organisation där både interna och externa användare kan agera i olika roller och representera olika verksamheter digitalt.
 • För er som vill digitalisera er verksamhet men som vill kunna fokusera på enskilda processer utan att behöva skapa ett stort projekt som omfattar hela verksamheten på en gång.

Meaplus

Företagskonto

Företagskonto Bas

Gratis

Innehåll

 • Meaplus Login*

*Gäller ej identifierade privatpersoner

Företagskonto Plus

Pris från 695 SEK/mån

Innehåll

 • Meaplus Login 
 • Meaplus Meddelanden
 • Licensnyckel för 1 applikation
 • Validering av företaget
 • Tillgång till Meaplus REST API

Företagskonto Enterprise

Pris från 995 SEK/mån

Innehåll

 • Meaplus Login
 • Meaplus Meddelanden
 • Licensnyckel för 3 applikationer
 • Validering av företaget
 • Tillgång till Meaplus REST API
 • Rollhantering för anställda
 • Eget företagsarkiv

Säker inloggning med tvåfaktorsautentisering för:

Privatpersoner (ej identifierade)

Identifierade privatpersoner

Identifierade användare i en roll inom en organisation

Regelstyrd inloggning enligt egen kravställning

Säker digital informationsöverföring mellan:

Företagsbrevlåda och identifierad privatperson

Anställd i en roll och identifierad privatperson

Anställda i roller inom samma organisation

Anställda i roller inom olika organisationer

Elektronisk underskrift av dokument för:

Identifierade privatpersoner

Elektronisk underskrift kan ske via Meaplus Meddelanden

Anställda i olika roller

Digitala processer med spårbarhet:

För externa validerade privatpersoner

För interna användare och roller

För externa användare och roller

För interna användare och roller i kombination med interna och externa användare/roller

© Meaplus AB 2019, All rights reserved.

Scroll Up