Kryptera din e-post med Mailplus
för Outlook Office 365

Mailplus för

Outlook Office 365

Säker digital kommunikation mellan
identifierade användare och företag

Ersätt brev och fax med säker digital kommunikation via Mailplus för Outlook Office 365

Skapa en snabbare och mer effektiv kommunikation för personkänslig och sekretessbelagd information

All information är skyddad med stark kryptering hela vägen mellan avsändare och mottagare

Tjänsten innehåller enbart identifierade företag och användare

Erhåll spårbarhet och transparens i kommunikationen via digitala signaturer

Starta registreringen av ditt företag och kontakta oss redan idag!

Ersätt fax och brev med krypterad e-post
via Mailplus för Outlook Office 365

Digitaliseringen kan hjälpa många företag och myndigheter att effektivisera olika processer, minska arbetsbelastning och sänka kostnader. Men trots detta tvingas fortfarande många företag och myndigheter att hantera en stor del av sin kommunikation via traditionella metoder som brev och fax. Anledningen till detta är att tekniken inte anpassats efter de lagar och regelverk som de behöver leva upp till.

Med tjänsten Mailplus erbjuder vi nu ett tillägg, ett så kallat Add-in för Outlook Office 365. Med detta tillägg erhåller Outlook en utökad funktionalitet som möter de krav som ställs för att kunna skicka personkänslig och annan sekretessbelagd information digitalt. Så anslut ditt företag till en Mailplus Server och börja kommunicera med andra i identifierade företag och användare på ett säkert och mer effektivt sätt.

Utmaningen med traditionell e-post idag

Traditionella e-postprogram erbjuder normalt inte funktioner som gör det möjligt att skydda den information som kommuniceras. Detta skapar stora utmaningar när det kommer till digital kommunikation av t ex person- och företagskänslig information eller när det handlar om sekretessbelagd eller annan hemlig information. Detta är något som är både kostsamt, tidskrävande och ineffektivt.

Vad är det då som gör att vi idag tillåter att information skickas med brev och fax men inte som ett vanligt e-post-meddelande? Primärt handlar det om att med brev och fax så skyddas informationen under sin transport till mottagaren medan ett vanligt e-postmeddelande kan likställas med att skicka ett öppet vykort.

Med traditionell e-post går det därmed inte garantera att någon utomstående eller annan 3e part inte tar del av den information som kommuniceras.

Mailplus
för Outlook 365

E-postmeddelanden som är
skyddade med stark
kryptering

Endast identifierade
användare bakom
e-postadresserna

Se när mottagare öppnat
och skrivit under skickad
information

Säker digital informationsöverföring

Mailplus är ett tillägg till Outlook för Office 365, ett så kallat Add-in. Genom att installera detta tillägg får Outlook tillgång till funktioner som inte bara gör det möjligt att skydda informationen genom stark kryptering, utan kan också säkerställa avsändare och mottagare bakom mailadresserna genom identifiering via e-ID. På detta sätt skapar vi förutsättningar att kunna skicka personkänslig och även annan hemlig information digitalt på ett både mer kostnadseffektivt och säkrare sätt, än vad som idag erbjuds via brev, fax och annan traditionell e-post.

Avsändaren kan dessutom se när mottagaren öppnat och elektroniskt skrivit under den information som tagits emot, vilket inte bara förbättrar transparensen mellan olika företag och myndigheter utan bidrar också till snabbare och mer effektiva processer

Hur kan jag som företagsanvändare
få tillgång till tjänsten?

För att kunna använda Mailplus behöver ditt företag först och främst bli ansluten till en så kallad Mailplus Server.

I samband med att ert företag blir registrerat, genomförs en validering av bolaget och er firmatecknare. Detta skapar tillit till att företaget är korrekt och först efter en godkänd registrering kan er administratör bjuda in de användare inom organisationen som skall ha tillgång till tjänsten.

I samband med att användarna får en inbjudan behöver de verifiera sin identitet och sin e-postadress med ett e-ID som är accepterat av tjänsten.

Det är också med detta e-ID som användarna sedan kan skriva under och kryptera sin e-post, liksom öppna ett meddelande som tagits emot.

På detta sätt kan företag skapa en säker digital informationsöverföring med andra företag som använder Mailplus.

Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång!

Hur kan jag som företagsanvändare
få tillgång till tjänsten?

Meaplus är en certifierad Microsoft Partner

© Meaplus AB 2019, All rights reserved.

Scroll Up