Meaplus

Meddelanden

Då vanliga e-postlösningar och tjänster brister i att kunna skydda informationen från 3e part, tillåts inte företag och myndigheter att skicka personkänslig eller på annat sätt hemlig information digitalt. Istället tvingas många organisationer att använda traditionella brev och fax när det kommer till kommunikation av känslig information. Detta är både tidskrävande och dyrt samtidigt som avsändaren har svårt att veta vem som faktiskt tar del av informationen när den anländer hos mottagaren.

Med Meaplus Meddelanden är detta problem nu löst! Tack vare att vi kan säkerställa integritet, åtkomst och spårbarhet, där all information är krypterad lokalt, kan varken tjänsteleverantören eller Meaplus ta del av den information som skickas. 

Alla händelser inklusive mottagning, öppning och signering, tidstämplas och distribueras sedan som ett elektroniskt kvitto till alla deltagare i transaktionen. Detta skapar helt nya förutsättningar att digitalisera kommunikation där även personkänslig eller på annat sätt hemlig information hanteras. På detta sätt kan vi bidra till både snabbare och mer effektiva processer samtidigt som vi skapar en ökad tillit till att det faktiskt är rätt mottagare som tar del av den information som skickats. 

Meaplus Meddelanden tillåter företag och offentlig förvaltning att skicka krypterad information direkt till en annan företagsbrevlåda eller till en identifierad privatperson. 

Inte nog med det, tack vare att tjänsten bygger på en decentraliserad infrastruktur skapar Meaplus Meddelanden också möjlighet att även hantera användare med olika nationaliteter. Något som öppnar upp för att kunna kommunicera digital känslig information även internationellt.

Tjänsten kan användas av alla som har ett Meaplus ID och identifierat sig via Meaplus Valideringstjänst.

Meddelandetjänsten kan integreras till en lokal applikation via REST API eller användas som en extern tjänst via Meaplus CLOUD. Båda varianterna kräver ett Företagskonto Plus eller Enterprise för att kunna användas.

© Meaplus AB 2019, All rights reserved.

Scroll Up