Välkommen till Meaplus CLOUD

Din privata plats i den digitala världen

Arkiv

Få kontroll på dina digitala händelser

Varje gång du använder ditt Meaplus ID skapas ett digitalt kvitto som lagras i ditt privata arkiv.

Varje kvitto innehåller information om vem som gjort vad, med vem, i vilken roll och vid vilken tidpunkt. Här kan du också se dokument och handlingar som du har skrivit under med din privata roll.

Ditt arkiv är oberoende av leverantörer och tjänster och all information som sparas är krypterad med nycklar som enbart du har tillgång till. Detta innebär att varken Meaplus eller någon annan kan ta del av din information.

Validering

Öka tilliten till din digitala identitet

För applikationer som kräver en högre tillitsnivå och där du som användare behöver vara validerad, kan du öka tilliten för din digitala identitet via valideringstjänsten du finner i Meaplus CLOUD.

Detta är en tjänst där du kan styrka din identitet genom olika relationer. Din identitet blir starkare ju fler relationer du kopplar till dig själv och där varje relation kan gå i god för att den referens de delar, är korrekt.

En referens är information som kan bekräfta vem du är, var du bor, ålder, nationalitet, arbetsgivare osv. Du skapar din digitala identitet genom att koppla en eller flera referenser till ditt Meaplus ID. 

Bygg din digitala identitet med referenser

Meddelanden

Skicka och ta emot säkra meddelanden

I Meaplus Meddelanden kan företag och offentlig förvaltning på ett enkelt sätt skicka känslig eller annan hemlig information direkt till dig som privatperson. Det kan vara information såsom avtal, lönespecifikationer, recept och remisser mm, där all information är integritetsskyddad. 

Alla deltagande parter erhåller samtidigt full spårbarhet via öppningskvitton, signaturer, tidsstämplar mm.

Med Meaplus Meddelanden kan mottagaren också svara avsändaren via ett säkert meddelande alt. via en elektronisk underskrift. På detta skapar vi en mer effektiv kommunikation med säkra digitala kanaler mellan olika parter i vårt samhälle. 

Återställning

Hantera återställning av ditt Meaplus ID

I Meaplus CLOUD har du möjlighet att bestämma hur du skall säkra upp och återställa ditt Meaplus ID.

© Meaplus AB 2019, All rights reserved.

Scroll Up