Ta kontroll över din digitala identitet.
Ladda ner vår app.

Välkommen till Meaplus ID

En digital identitet byggd på relationer

Tänk dig en digital identitet som är uppbyggd på relationer och som du själv kontrollerar. En digital identitet som blir starkare med tiden ju fler relationer du har. Låt oss presentera Meaplus ID,

Bygg din digitala identitet med referenser

En identitet kan inte vara utgiven, bara styrkt och bekräftad!

Varje människa har rätt till sin egen identitet som formas under livets gång. Därför kan en identitet inte vara utgiven av någon annan, bara styrkt och bekräftad.

Din identitet blir starkare ju fler relationer du kopplar till dig, där varje relation kan gå i god för att den referens de delar, är korrekt.

En referens är information som kan bekräfta vem du är, var du bor, ålder, nationalitet, arbetsgivare osv.

Ditt privata digitala arkiv

Varje gång du använder ditt Meaplus ID skapas ett digitalt kvitto som lagras i ditt privata arkiv i Meaplus CLOUD

Varje kvitto innehåller information om vem som gjort vad, med vem, i vilken roll och vid vilken tidpunkt. Här kan du också se dokument och handlingar som du har skrivit under med din privata roll.

Ditt arkiv är oberoende av leverantörer och tjänster och all information som sparas är krypterad med nycklar som enbart du har tillgång till. Detta innebär att varken Meaplus eller någon annan kan ta del av din information.

Fungerar såväl privat som i tjänsten

Till skillnad mot en vanlig e-legitimation tillåter Meaplus ID en användare att agera i flera olika roller. Detta gör att du kan skapa en ”digital spegelbild” av dig som person och använda Meaplus ID såväl privat som i tjänsten alternativt när du behöver representera en organisation eller en annan person i ett digitalt fullmaktsförvarande. 

Om du representerar ett företag digitalt såsom din arbetsgivare, hamnar alla transaktionskvitton, underskrivna avtal, dokument och bifogade filer automatiskt i arbetsgivarens eget arkiv.

Detta skapar förutsättningar så att företag, organisationer och offentlig förvaltning kan digitalisera processer och samtidigt få kontroll på sin egen digitala historik.  

Är flera företag involverade i samma interaktion erhåller varje företag samma verifierbara kvitto på vem som gjort vad, i vilken roll, med vem och vid vilken tidpunkt, inklusive ev. bilagor och elektroniska signaturer från alla deltagare.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan använda sig av Meaplus produkter och tjänster? Klicka här.

Integritetsskyddad kommunikation

Allt du skickar via en applikation kopplad till Meaplus ID hanteras med punkt-till-punktkryptering enligt de senaste tekniska standarderna.

Detta innebär att information, dokument, bilder mm är krypterade lokalt via avsändarens enhet hela vägen till mottagaren som måste verifiera sig för att kunna öppna informationen.

Oavsett om informationen skickas via en molntjänst eller ett öppet internet, säkerställer krypteringen att ingen otillbörligen kan ta del av eller förändra informationen på vägen.

Skriv under elektroniskt direkt med din telefon

Enligt Europeisk lag (eIDAS) är en fastställd elektronisk signatur lika bindande som en handskriven.

Med Meaplus ID kan du tryggt och enkelt skriva under dokument och bekräfta information i enlighet med rådande lagar och regelverk. Meaplus ID stödjer alla 4 tillitsnivåer enligt den internationella standarden ISO/IEC 29115 och kan hantera både avancerade och kvalificerade elektroniska underskrifter. Båda varianterna är enligt lag, lika bindande som en handskriven signatur.

Ett enkelt och säkrare sätt att logga in

Ladda ner vår app till din mobiltelefon och registrera dig, så är du igång.

Med Meaplus ID slipper du krångliga användarnamn och lösenord och kan istället använda en säkrare identifiering med så kallad tvåfaktors-autentisering (2FA). Detta innebär exempelvis att kan logga in i en applikation på datorn med hjälp av ditt fingeravtryck på din telefon.

Meaplus ID är gratis att ladda ner för alla privata användare.

Låt dina användare få tillgång till en gratis tvåfaktorsautentisering med Meaplus ID

© Meaplus AB 2019, All rights reserved.

Scroll Up