GET STARTED WITH SEFOS

0 0

REGISTER

Get started with SEFOS by first registering your organization via one of our here

0 0

CONNECT

Invite the users who will have access to the service. If you use SEFOS as an add-on to MS Outlook, then activate SEFOS via the Microsoft 365 Admin Center.

0 0

LOG IN

Användare kan nu logga in till SEFOS via den inloggningsmetod som organisationen valt i samband med registreringen.

0 0

Klart för användning

Nu kan du skicka och ta emot krypterade meddelanden på ett enkelt och säkert sätt!