Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

We're launching SEFOS Secure Video Meetings

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

We're launching SEFOS Secure Video Meetings

Vi är glada att nu kunna presentera vår lansering av SEFOS Säkra Videomöten! 

Med SEFOS Säkra Videomöten är det möjligt att på ett enkelt sätt boka digitala videomöten där deltagarna måste verifiera sig med start autentisering för att kunna ansluta till mötet samtidigt som du skyddar videoströmmen. Mötesdeltagarna kan identifiera sig med metoder som exempelvis svensk e-legitimation, SITHS eller liknande och på så sätt påvisa behörighet till mötet.

Läs mer om funktionen here eller ladda ner vårt infoblad. 

Du kan även contact us på Meaplus för mer information. 

Don't forget to follow us on social media to be up to date on the latest news