SEFOS

Digital Fax

Skicka och ta emot fax som PDF fil i SEFOS funktionsbrevlådor.

Skicka och ta emot fax direkt i funktionsbrevlådan

SEFOS digital fax skapar och skickar ett SEFOS meddelande som innehåller PDF filen till rätt funktionsbrevlåda i er organisations SEFOS. Eftersom fax applikationen är direktkopplad till teleoperatörens digitala telefonväxel via lokalt nätverk och att SEFOS används för transport av PDF filen, så skickas aldrig PDF filen ut okrypterad på internet.

Privacy by design

Många lösningar för digital fax använder e-post och e-postservrar för att i något steg transportera sin faxmeddelanden. Men i SEFOS lösning för digital fax så har vi helt eliminerat all användning av e-post för att transportera den persondata som kan finnas i ett digitalt faxmeddelande. Detta skapar en säkrare lösning med färre inblandade tjänster och tekniska steg i kedjan vilket minimerar risken för incidenter. I GDPR kallas detta helt enkelt ”privacy by design”.

Sätt upp flera funktionsbrevlådor

Er organisation kan sätta upp flera funktionsbrevlådor som kan användas för att ta emot fax på olika nummer och i funktionsbrevlådorna finns ett enkelt ärendehanteringssystem. I SEFOS kan man ge användare behörighet till en eller flera funktionsbrevlådor och man säkerställer dess identitet genom krav på tillitsnivå på inloggningen.

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om SEFOS digitala fax? Kontakta oss genom att fylla i formuläret bredvid, så återkommer vi så snart som möjligt!