Säker digital kommunikation

För att skapa en effektiv säker digital kommunikation har SEFOS skapats med stort fokus på enkelhet och säkerhet. Det skall vara enkelt för alla typer av användare att nyttja SEFOS men samtidigt säkert så att även känslig information kan skickas via tjänsten.

Krypterad e-post med SEFOS
Enkelt, Säkert & Effektivt!

Vad är egentligen värst? Skicka känslig information som ett öppet e-postmeddelande eller tvingas använda brev, fax eller kurirpost? 

Med SEFOS för Outlook Office 365  behöver du inte fundera över detta längre. Vi gör det lika enkelt att skicka säkra meddelanden som att skicka ett vanligt e-postmeddelande. Skillnaden är att du använder SEFOS addin när du skickar säkert och därmed krypteras all information som kommuniceras via Outlook. 

Finns inte mottagaren registrerad till tjänsten, kan du själv välja hur personen skall identifiera sig innan den kan öppna den information som du skickat.  

SEFOS fungerar så väl för privat som offentlig sektor! 

Skicka krypterad
e-post till vem som helst

SEFOS tillåter dig att kryptera informationen på ett enkelt sätt och adressera både registrerade och externa mottagare. Låt adressaten identifiera sig med SITHS, Mobilt BankID,  SMS eller E-post. Så snart mottagaren identifierat sig kan den krypterade informationen öppnas.  

Med SEFOS blir det enkelt att skicka krypterade meddelanden till vem som helst!

Som all digital kommunikation borde vara

SEFOS i korthet

Enkelt

Det är lika enkelt att skicka meddelanden via SEFOS som det är att skicka ett vanligt
e-postmeddelande.

Säkert

Med SEFOS blir både information och bilagor skyddade med stark kryptering.

Effektivt

Effektiviserar processer inom organisationer genom enkel och säker digital kommunikation

icon-4

Anpassningsbart

SEFOS kan enkelt anpassas efter olika organisationers krav på klientcertifikat och säkerhet.

Användarexempel

  • ERSÄTT OSÄKER E-POST
  • ERSÄTT FAX BREV OCH KURIRPOST
  • EFFEKTIVISERA OFFENTLIG SEKTOR
  • DIGITAL KOMMUNIKATION MELLAN VÅRDGIVARE​

Ladda ner vårt produktblad!

Kontakta oss för mer information!