Applikationsutveckling

Är ni i behov av en applikation eller en tjänst som ni vill använda internt eller bära ut till era kunder?

Vi på Meaplus har både kompetens och erfarenhet av att skapa applikationer från grunden och ta fram tjänster som efterfrågas. Med vårt utvecklingsteam kan vi hantera allt från små till stora projekt där vi antingen kan ta ett helhetsansvar eller vara en del av ett större team.

Ta del av hur vår utvecklings-
process kan se ut:

Ta del av hur vår utvecklings-
process kan se ut.

Kommunikation

Ert sätt att marknadsföra er är till stor del företagets ansikte utåt. Med en tilltalande hemsida och genomarbetat marknadsmaterial skapar ni en bättre utgångspunkt för framtida möjligheter och affärer. Vi på Meaplus har lång erfarenhet av att skapa hemsidor, produktblad och annan grafisk design som kan förknippas med företagets egen profil. Nu kan NI också ta hjälp av vårt duktiga team för att förbättra era förutsättningar till en bättre marknadsföring och kommunikation.

Erfarna konsulter för specifika uppdrag

Står ni inför nya projekt och är i behov av extern kompetens för specifika uppdrag. Meaplus har lång erfarenhet av att skapa applikationer, integrera APIer och bistå med kompetens till olika utvecklingsteam. 

Ta kontakt med oss för att berätta mer om ert behov, så kan vi se hur vi kan hjälpa er vidare! 

Applikationsutveckling

Står ni inför nya möjligheter och är i behov av nya applikationer och tjänster? Vi kan både ta ett helhetsanvsvar eller arbeta som en del i ett team.

Erfarna konsulter

Många i vårt utvecklingsteam har mer än 15 års erfarenhet från programvaruutveckling, med bred kunskap inom programmering och ett flertal olika kodspråk.

Spetskompetens

Har ni specifika behov av djup kompetens när det kommer till utveckling, PKI eller API-integration? Låt våra tekniker hjälpa er på vägen!

Digital transformation

Digitaliseringen är en av vår tids stora möjligheter och något som gör att utvecklingen och förändringen i samhället går i en allt snabbare takt. Men samtidigt tvingar också digitaliseringen många företag att förändra sina affärsmodeller och sätt att arbeta om de vill vara en del av marknaden även framöver. 

Företag som lyckas anpassa sig till den digitala utvecklingen på ett bra sätt skapar sig ofta en betydligt bättre position. Men samtidigt som digitaliseringen kan bidra till stor nytta för både små och stora företag, är det kanske den offentliga sektorn som med digitaliseringens hjälp, har störst möjlighet att utvecklas och förändra sitt sätt att arbeta på. 

Vi på Meaplus har lång erfarenhet av att hjälpa både små och stora organisationer inom både privat och offentlig sektor. Genom att kombinera våra kunskaper inom affärs- och verksamhetsutveckling tillsammans med digital innovation kan vi på ett strategiskt sätt rådgöra hur ni på bästa sätt kan hantera de digitala möjligheter och utmaningar som ni står inför. 

Vi jobbar primärt inom följande affärsområden när det kommer till Digital Transformation: 

Support som tjänst

Är ni intresserad av att skapa en skräddarsydd tjänst eller applikation men känner att behovet av att också kunna tillhandahålla support, gör att ni istället väljer en applikation som kanske inte helt uppfyller era behov?

När vi på Meaplus själva utvecklar applikationer och tjänster till våra kunder, bygger vi samtidigt upp en djup kompetens kring tjänsten. Detta gör att vi tillsammans med en den färdiga applikation, också kan erbjuda support för densamma.

Så är ni ett företag eller en organisation som är i behov av en ny intern eller extern tjänst, låt inte supportfrågan bli ett problem!

Ta istället kontakt med oss på Meaplus så kan vi hjälpa er vidare!

Kontakta oss

Vilken tjänst är ni intresserade av?

Oavsett om ni behöver en applikation som kan hjälpa till att digitalisera olika processer inom er verksamhet, konsulter för specifika uppdrag eller om ni bara vill förnya er hemsida med ett nytt utseende, så kan vi på Meaplus hjälpa er! 

Fyll i era kontaktuppgifter och beskriv kortfattat vad ni är i behov av, så kontaktar vi er inom kort!