SEFOS

Användnings
exempel

SEFOS

Användnings
exempel

Ersätt fax, brev och kurirpost

På grund av olika legala krav tvingas offentliga verksamheter och regioner att använda fax, brev och ibland kurirpost för att kommunicera med andra organisationer utanför den egna

Läs mer

Ersätt osäker e-post

Vid traditionell kommunikation via e-post mellan olika offentliga förvaltningar finns det risk att 3e part eller att tjänsteleverantören kan ta del av den

Läs mer
AdobeStock_138179585c.png

Vill du komma i kontakt med Meaplus?