SEFOS

Automatiserade Utskick

Skapar möjligheten att programmatiskt skapa en dialog med mottagare identifierade med stark autentisering som t.ex SITHS och Svensk e-legitimation, genom att använda SEFOS APIer.

SEFOS rest API

SEFOS erbjuder ett rest API som ger andra system möjligheten att skicka iväg automatiserade meddelanden via SEFOS med hjälp av en funktionsbrevlåda. Detta innebär att man kan koppla sitt system eller webbsida till SEFOS för att sedan automatisera utskick av meddelanden.

Automatiserade utskick sker genom en funktionsbrevlåda

Ett automatiserat meddelande skickas ut genom en funktionsbrevlåda i SEFOS. När mottagaren sedan besvarar detta meddelande så går det automatiskt tillbaka till funktionsbrevlådan, där flera medarbetare sedan har behörighet att hantera inkomna meddelanden. Eftersom det är går att välja om en mottagare ska kunna svara på ett meddelande eller inte så stödjer SEFOS både att hämta in information samt att enbart skicka ut information.

Funktioner

Alla funktioner som en funktionsbrevlåda i SEFOS erbjuder är självklart även tillgängliga för meddelanden skapade genom automatiserade utskick:

  • Läskvitto
  • Ärendehantering
  • Händelselogg
  • Tar bara emot svar på utskickade meddelande eller meddelande från andra registrerade användare
  • Möjlighet att skicka sekretessbelagd information och känsliga personuppgifter