Close up of businessman sharing ideas with his partner
Kryptera din e-post med Mailplus
för Outlook Office 365
meaplus-home-page-image-2000
Ta kontroll över din digitala identitet
med hjälp av Meaplus ID
meaplus-cloud-image-20190523-2
Få ditt eget integritetsskyddade
moln med Meaplus CLOUD

Välkommen till Meaplus

Vi erbjuder applikationer och tjänster som löser digitaliseringens utmaningar och formar framtiden!

Med Meaplus kontrollerar du själv din egen digitala identitet samtidigt som du får tillgång till spårbarhet för alla dina händelser.

Våra applikationer och tjänster bygger på en unik decentraliserad infrastruktur där din integritet står i fokus.

Tekniken är anpassningsbar efter både dagens och morgondagens legala krav och regelverk.

Med Meaplus kan du adressera digitaliseringens utmaningar och forma framtidens digitala värld redan idag.

Skicka sekretessbelagd information digitalt, hantera processer och signera information i olika roller med full spårbarhet för alla deltagare.

Koppla ihop olika säkra IT-miljöer och kommunicera över länders gränser med identifierade användare. Möjligheterna är oändliga!

Meaplus

En komplett lösning för ditt

digitala liv

Meaplus ID

En digital identitet styrkt av relationer, ägd och kontrollerad av dig

Skriv under viktiga dokument och handlingar på ett säkert sätt direkt i telefonen

Agera som privatperson eller i olika roller

Slipp krångliga lösenord, med Meaplus ID loggar du in lika enkelt som du öppnar din telefon

Gratis att ladda ner

Tillgång till Meaplus CLOUD

Meaplus CLOUD

Ditt eget integritetsskyddade moln med tjänster anpassade för ditt Meaplus ID

Få en gratis privat brevlåda där du både kan skicka och ta emot säkra meddelanden från exempelvis företag, sjukvård och kommuner.

Lagra kvitton, dokument och andra handlingar automatiskt i ditt privata arkiv, som är oberoende av leverantörer och tjänster.

Stärk din digitala identitet genom relationer och referenser via valideringstjänsten.

Hantera en säkerhetskopia och återställ ditt Meaplus ID när så krävs.

Mailplus för

Outlook Office 365

Säker digital kommunikation mellan
identifierade användare och företag

Ersätt brev och fax med säker digital kommunikation via Mailplus för Outlook Office 365

Skapa en snabbare och mer effektiv kommunikation för personkänslig och sekretessbelagd information

All information är skyddad med stark kryptering hela vägen mellan avsändare och mottagare

Tjänsten innehåller enbart identifierade företag och användare

Erhåll spårbarhet och transparens i kommunikationen via digitala signaturer

Starta registreringen av ditt företag och kontakta oss redan idag!

Meaplus i korthet

   Vi ger dig förutsättningen att kunna skapa och kontrollera din egen digitala identitet

   Styrk tilliten för din digitala identitet med hjälp av relationer och referenspunkter

   Få tillgång till dina digitala händelser och underskrivna handlingar i ditt eget arkiv

   Gratis att ladda ner 

   Skicka och ta emot integritetsskyddad information

   Växla mellan din privata identitet och olika roller i tjänsten

   Fungerar lika bra i Sverige som internationellt

Vill du som företag börja använda Meaplus ID för att kunna ta in identifierade användare i din applikation?

© Meaplus AB 2019, All rights reserved.

Scroll Up