MEAPLUS

Ramavtal

Ramavtal där Meaplus är med som underleverantör:

SKL Kommentus Ramavtal Programvaror och programvaror som molntjänster 2016 (Underleverantör till ATEA)

SKL Kommentus Programvaror och molntjänster 2019 (Underleverantör till ATEA)

Läs mer

Kammarkollegiets Ramavtal Programvaror och tjänster, Programvarulösningar (Underleverantör till ATEA)

Läs mer