SEFOS

Funktionsbrevlådor

Koppla flera SEFOS-användare till en och samma e-postadress.

Skapa och hantera funktionsbrevlådor

Med SEFOS är det möjligt att enkelt skapa och hantera en eller flera säkra funktionsbrevlådor i SEFOS for Web, men kan även användas genom MS Teams.

Koppla flera användare inom er organisation till olika funktionsbrevlådor. Funktionsbrevlådorna går att hitta för de kopplade användarna under deras personliga inkorg i Meddelanden.

Hantera ärenden i funktionsbrevlådan

När utvalda användare inom er organisation blivit kopplade till en funktionsbrevlåda, är det möjligt för dem att skicka och ta emot meddelanden från e-postadressen samt hantera ärenden.