Effektivisering av offentlig sektor

Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Utmaning

Många processer inom offentlig förvaltning innefattar kommunikation mellan olika kommuner, myndigheter, regioner mfl. Bristen på möjligheter att kommunicera digitalt fullt ut skapar dock stora kostnader och många långsamma processer inom offentlig sektor. 

Lösning

Med SEFOS blir det möjligt att digitalt skicka information mellan organisationer samt direkt till identifierade privatpersoner på ett säkert och kostnadseffektivt sätt via exempelvis MS Outlook.

Värde

+ Effektivisering av processer där andra alternativ än digital kommunikation idag nyttjas.

+ Sänkta kostnader för hantering av brev, porto mm. 

+ Minskad arbetsbelastning på insidan samtidigt som de offentliga verksamheterna kan erbjuda snabbare service för medborgare och företag. 

sv_SESV
sv_SESV en_GBEN