Effektivisering av offentlig sektor

Utmaning

Många processer inom offentlig förvaltning innefattar kommunikation mellan olika kommuner, myndigheter, regioner mfl. Bristen på möjligheter att kommunicera digitalt fullt ut skapar dock stora kostnader och många långsamma processer inom offentlig sektor. 

Lösning

Med SEFOS blir det möjligt att digitalt skicka information mellan organisationer samt direkt till identifierade privatpersoner på ett säkert och kostnadseffektivt sätt via exempelvis MS Outlook.

Värde

+ Effektivisering av processer där andra alternativ än digital kommunikation idag nyttjas.

+ Sänkta kostnader för hantering av brev, porto mm. 

+ Minskad arbetsbelastning på insidan samtidigt som de offentliga verksamheterna kan erbjuda snabbare service för medborgare och företag. 

Vill du veta mer om SEFOS?

Vill du veta mer om SEFOS och samtidigt få en demo av hur applikationen fungerar? Fyll då i formuläret på vår kontakt sida så återkommer vi så snart som möjligt!

Fler användarexempel