Advokatsamfund – Skicka sekretesshandlingar digitalt

Utmaning

I dagens alltmer digitala värld blir regelverk och krav kring den allt viktigare. Det som tidigare gick att skicka öppet i ett mail är inte längre lagligt eller allmänt accepterat.

Samtidigt som att nya regler är nödvändiga, skapar de en hel del utmaningar för olika verksamheter, däribland inom det juridiska väsendet.

Exempel på detta kan vara;

– när en delgivning ska ske

– när förundersökningsprotokoll ska delges

– när utkast rörande testamente, avtal eller andra sekretesshandlingar ska ”korras” mellan byrå och klient/kund

De flesta byråer/samfund saknar ett enkelt sätt att skicka personkänslig digital information på. Det medför ofta både extra arbetsinsatser, ökade omkostnader och tar extra lång tid för informationen att nå fram.

Lösning

Med SEFOS som tjänst kan du enkelt skicka känslig information digitalt till både kollegor och klienter. Du kommunicerar säkert med krypterade meddelanden och mottagaren identifierar sig antingen med sms eller någon form av e-legitimation (ex. mobilt BankID, Freja eID eller SITHS). Du kan därmed ersätta brev som tidigare skickats med snigelpost, rek. eller bud med en plattform där all kommunikation kan utföras säkert, enkelt och effektivt.

Värde

+ Brev innehållande avtal, testamente och andra sekretesshandlingar kan ersättas med en säker meddelandetjänst

+ Juridiska processer effektiviseras och blir säkrare

+ Sänkta kostnader för brev och porto

+ Förenklar hantering och kommunikation mellan byråer och klienter/kunder.

Vill du veta mer om SEFOS?

Vill du veta mer om SEFOS och samtidigt få en demo av hur applikationen fungerar? Fyll då i formuläret på vår kontakt sida så återkommer vi så snart som möjligt!

Fler användarexempel