Digital kommunikation mellan vårdgivare

Utmaning

När privata och offentliga vårdgivare skall kommunicera med varandra eller när de behandlar patienter från andra länder krävs det att personkänslig information kommuniceras mellan de olika vårdgivarna. Denna process skapar många gånger stora utmaningar.

Lösning

SEFOS gör det möjligt för olika vårdgivare att kommunicera digitalt på ett enkelt och säkert sätt. Både mellan privata och offentliga verksamheter med olika vårdsystem, men även över länders gränser. Detta skapar stora fördelar när information om patienter skall kommuniceras på ett effektivt och säkert sätt.

Värde

+ Vårdprocesser kan effektiviseras och skapa en säkrare och mer effektiv vård.

+ Ökad transparens mellan olika vårdgivare. 

+  Sänkta kostnader för brev samt en minskad risk för att information hamnar på villovägar.

+ Snabb ROI, där kostnaden för en hel månads användning av SEFOS för en person motsvarar att skicka ett brev utrikes.

Vill du veta mer om SEFOS?

Vill du veta mer om SEFOS och samtidigt få en demo av hur applikationen fungerar? Fyll då i formuläret på vår kontakt sida så återkommer vi så snart som möjligt!

Fler användarexempel