Digital communication
between healthcare providers

CHALLENGE

När privata och offentliga vårdgivare skall kommunicera med varandra eller när de behandlar patienter från andra länder krävs det att personkänslig information kommuniceras mellan de olika vårdgivarna. Denna process skapar många gånger stora utmaningar.

SOLUTION

SEFOS gör det möjligt för olika vårdgivare att kommunicera digitalt på ett enkelt och säkert sätt. Både mellan privata och offentliga verksamheter med olika vårdsystem, men även över länders gränser. Detta skapar stora fördelar när information om patienter skall kommuniceras på ett effektivt och säkert sätt.

VALUE

+ Health care processes can be improved and create a safer and more efficient care.

+ Ökad transparens mellan olika vårdgivare. 

+ Reduced costs for letters while creating a more secure communication process.

+ Fast ROI, where the cost of a full month's use of SEFOS for one person is equivalent to sending a single letter abroad from Sweden.

Want to know more about SEFOS?

Do you want to know more about SEFOS and at the same time get a demo of how the application works? Then fill in the form on our contact page and we will get back to you as soon as possible!

More use cases