Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Vi hälsar VarnumHälsan välkomna som SEFOS-kund!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Vi hälsar VarnumHälsan välkomna som SEFOS-kund!

VarnumHälsan AB är en företagshälsa som hjälper företag och organisationer att förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. För att skydda personkänslig eller annan sekretessbelagd information vid digital kommunikaton har de nu valt att börja använda sig av SEFOS!

Vi hälsar därmed dem stort välkomna som ny kund!

Don't forget to follow us on social media to be up to date on the latest news