MEAPLUS

Blogg

MEAPLUS

Blogg

SEFOS version 2.0 – Svarsfunktion

Sedan tidigare har SEFOS erbjudit funktionen att kunna skicka meddelanden till mottagare även utanför själva tjänsten, dvs till icke registrerade användare. I vår nya version

Ny Version – SEFOS 2.0

I vår strävan att hjälpa olika verksamheter att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, har vi nu adderat flera nya funktioner i vår senaste uppdatering

Hantera begäran om registerutdrag (GDPR)

I samband med att GDPR trädde i kraft kan idag en enskild person begära ut ett registerutdrag från en kommun, myndighet eller ett företag. Detta registerutdrag påvisar vilken

Ersätt fax, brev och kurirpost

På grund av olika legala krav tvingas offentliga verksamheter och regioner att använda fax, brev och ibland kurirpost för att kommunicera med andra organisationer utanför den egna

Effektivisering av offentlig sektor

Många processer inom offentlig förvaltning innefattar kommunikation mellan olika kommuner, myndigheter, regioner mfl. Bristen på möjligheter att kommunicera digitalt fullt ut skapar dock

Glöm inte att följa oss på sociala medier för att få de senaste uppdateringarna