SEFOS Kundcase – Rehabenheten i Kristianstads kommun

SEFOS Kundcase – Rehabenheten i Kristianstads kommun

Inom Rehabenheten i Kristianstads kommun har man sett en positiv och betydande inverkan av tjänsten SEFOS. Eftersom endast leg arbetsterapeuter och leg fysioterapeuter får göra bedömningar och besluta om åtgärder för patienter så har detta tidigare inneburit att de behövt köra längre sträckor för att träffa patienterna.

Med SEFOS har legitimerad personal tillsammans med rehab-undersköterskor kunnat använda sig av SEFOS och erbjuda patienten säkra digitala vårdmöten istället för ett fysiskt besök av legitimerad..

Denna möjlighet har, av de patienter och anhöriga som provat, uppfattats som mycket positivt.

Användningen av SEFOS och digitala vårdmöten startade som ett pilotprojekt på ett av Rehabenhetens tre kontor våren 2023. Då man snabbt såg fördelarna och möjligheterna med SEFOS och digitala vårdmöten så håller arbetssättet nu på att sprida sig inom övriga Rehabenheter.

Kan ni beskriva ett exempel på hur ni använder er av SEFOS?

”På Rehabenheten har vi ett bra samarbete mellan legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter som skickar sms-inbjudningar via SEFOS till rehab undersköterskornas mobiler. Rehab undersköterskorna är hemma hos patienterna och har förberett dem och deras anhöriga på vad som kommer att hända när de kopplar upp sig. Rehab undersköterskorna fungerar som de legitimerades förlängda armar och kan visa aktiviteter eller funktioner via ljud och bild på mobilen så att den legitimerade personalen kan göra sina bedömningar.”

På vilket sätt ser ni att SEFOS har effektiviserat eller förenklat processer i ert arbete?

”Det är enkelt att skapa digitala vårdmöten och det är lätt för alla parter (anhöriga, personal och patienter) att komma åt mötet. Möjligheten att kunna erbjuda digitala vårdmöten via SEFOS gör att patienten kan påverka och göras mer delaktig i sin vård.

En annan fördel är även minskade väntetider för patienterna och minskad stress för de legitimerade.”

Vad skulle ni kortfattat säga är de främsta fördelarna med SEFOS?

”Kortfattat så bidrar digitala vårdmöten med SEFOS till en effektivare användning av våra resurser och en mer tillgänglig och anpassad vård för våra patienter.”

Zuhair och Hanna, undersköterskor i Kristianstad kommun.
Är du och din organisation intresserade av SEFOS?

Vill du har mer information om SEFOS kan du läsa dig till det här eller kontakta oss så återkommer vi så snart som möjligt!

Glöm inte att följa oss på sociala medier för att få de senaste uppdateringarna