Framtidens digitala kommunikationsplattform för Kommun och offentlig förvaltning

Framtidens digitala kommunikationsplattform för Kommun och offentlig förvaltning

SEFOS är en kommunikationsplattform som skapats med användaren och verksamheten i fokus. Vår ambition har hela tiden varit att låta användare kunna nyttja den eller de applikationer som de använder normalt och som de känner sig bekväma med, säger Björn Franzén, försäljningsansvarig på Meaplus. Tack vare att vi adderar ett lager av säkerhet gör vi det möjligt att ex. kunna skicka även personuppgifter med hjälp av applikationer som ex. MS Outlook eller Teams. Samtidigt kan vi säkerställa att ingen känslig information skickas via applikationerna utan denna transporteras separat mellan avsändare och mottagare så att verksamheter bibehåller kontroll över sin data.

Kommunicera även med mottagare utanför tjänsten

SEFOS erbjuder också flera olika möjligheter när det kommer till att kunna kommunicera med olika typer av användare, både de som finns registrerade till tjänsten, men även med de som finns utanför, ex. Brukare eller andra kommuner, myndigheter som behöver kunna ta emot och besvara information.

Fördelar med SEFOS

Här har vi listat några fördelar med SEFOS där vi till stor del skiljer oss mot liknande lösningar på marknaden.

  • Tjänsten erbjuder möjlighet att kunna skicka till både registrerade mottagare och till organisationer eller personer som finns utanför själva tjänsten.

  • En mottagare som finns utanför tjänsten, kan även besvara ett meddelande på samma säkra sätt som det togs emot. Dvs helt krypterat.

  • SEFOS finns tillgänglig för applikationer som MS Outlook och MS Teams och kan användas utan att den känsliga informationen faktiskt skickas via applikationerna. Denna del av meddelandet hanteras istället separat från dessa applikationer.

  • Tack vare att vi separerar kryptering och identifiering kan SEFOS enkelt addera nya identifieringsmetoder eller federationer och på så sätt skapa ökad användarvänlighet samt möta olika typer av behov.

  • Den tekniska infrastrukturen är skapad på ett sätt som gör att en registrerad mottagare som öppnat informationen från en avsändare, inte är beroende av att avsändaren för all framtid har kvar sin egen nod eller tjänst.

Mer om SEFOS

Vill du veta mer om SEFOS? Läs mer här eller kontakta oss så återkommer vi så snart som möjligt!

Glöm inte att följa oss på sociala medier för att få de senaste uppdateringarna