Använd SEFOS tillsammans med Freja eID och Freja Organisations eID

Använd SEFOS tillsammans med Freja eID och Freja Organisations eID

Överföring av känslig information digitalt

Att skicka information digitalt kan tyckas vara enkelt, men när det kommer till att överföra personuppgifter eller annan känslig information digitalt i tjänsten behöver vi inte bara kunna skydda informationen med stark kryptering, vi behöver också kunna säkerställa att det är rätt mottagare som tar emot informationen. Allt enligt kraven från GDPR. 

Freja Organisations eID

Freja eID erbjuder idag inte bara e-legitimationer med högsta tillitsnivå för privatpersoner, så kallad LOA3-nivå, utan Freja erbjuder också möjligheten för en organisation att ställa ut tjänstelegitimationer som läggs på toppen av användarens privata eID, ett så kallad Freja Organisations eID. På detta sätt kan en organisation enkelt erbjuda en digital tjänstelegitimation till sina anställda med hög tillitsnivå som de kan dra nytta av när de ex behöver kunna agera digitalt i tjänsten eller logga in till olika applikationer och tjänster kopplat till sin roll inom verksamheten. 

SEFOS med Freja 

Tack vare vårt samarbete med Freja eID kan vi nu stolt presentera möjligheten att använda SEFOS tillsammans med Freja eID, både som privatperson och i kombination med Freja Organisations eID i tjänsten. Med SEFOS och Freja Organisations eID tillsammans, skapar vi möjlighet för två organisationer med helt skilda IT-miljöer, att på ett enkelt sätt överföra personkänslig eller annan sekretess belagd information digitalt mellan varandra. Detta samtidigt som både avsändare och mottagare kan identifiera sig med Freja i tjänsten.

Vill du veta mer om hur just din organisation kan dra nytta av SEFOS tillsammans med Freja eID, ta kontakt med oss här och boka en kort genomgång. 

För mer information om Freja Organisations eID klicka här.

Se hur det fungerar att identifiera sig med Freja eID i samband med att man får ett säkert länkmeddelande genom SEFOS:

Glöm inte att följa oss på sociala medier för att få de senaste uppdateringarna