Säker meddelandetjänst för dentalvården

De regelverk och krav kring vad som går att skicka i ett öppet mail och vad som inte är lagligt eller allmänt accepterat, skapar en hel del utmaningar för olika verksamheter, däribland inom den privata dentalvården.

Hantera begäran om registerutdrag (GDPR)

I samband med att GDPR trädde i kraft kan idag en enskild person begära ut ett registerutdrag från en kommun, myndighet eller ett företag. Detta registerutdrag påvisar vilken

Ersätt fax, brev och kurirpost

På grund av olika legala krav tvingas offentliga verksamheter och regioner att använda fax, brev och ibland kurirpost för att kommunicera med andra organisationer utanför den egna

Effektivisering av offentlig sektor

Många processer inom offentlig förvaltning innefattar kommunikation mellan olika kommuner, myndigheter, regioner mfl. Bristen på möjligheter att kommunicera digitalt fullt ut skapar dock

Digital kommunikation mellan vårdgivare

När sjukhus inom Sverige behandlar patienter från andra länder krävs det att personkänslig information kommuniceras mellan de olika vårdgivarna. Denna process skapar många gånger stora utmaningar

Ersätt osäker e-post

Vid traditionell kommunikation via e-post mellan olika offentliga förvaltningar finns det risk att 3e part eller att tjänsteleverantören kan ta del av den